Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Zahraničná návšteva z Universiti Teknologi MARA v Malajzii

Dňa 4. 7. 2019 navštívili Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici hostia z Universiti Teknologi MARA v Malajzii, dekan Prof. Dr. Nor'Azam Haji Mastuki a prodekan Prof. Dr. Syed Jamal Abdul Nasir bin Syed Mohamad z fakulty Arshad Ayub Graduate Business School, sprevádzaní prodekankou pre medzinárodné vzťahy Mgr. Ing. Gabrielou Kormancovou, PhD. a prof. Ing. Martou Orviskou, PhD. z katedry financií a účtovníctva z partnerskej Ekonomickej fakulty UMB. Návšteva hostí, ktorých prijala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., bola pripravovaná a realizovaná v rámci projektu REPESEA (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education), ktorý za UMB koordinuje profesorka Orviská. Výsledkom stretnutia je aj predrokovanie návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi oboma univerzitami, ktoré by zahŕňalo široké spektrum možnej spolupráce na akademickej pôde.

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.