Za oponou diplomacie

Jubilejné 25. stretnutie z cyklu podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite bolo venované vzácnemu hosťovi, diplomatovi a prekladateľovi Stanislavovi Vallovi, ktorý dlhé roky pôsobil v diplomatických službách.

Príjemný večer podporil svojím umeleckým zážitkom sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici, Šimon Svitok s klaviristkou Martinou Svitkovou.

Stanislav Vallo pôsobil ako diplomat v Taliansku, Francúzsku a Belgicku.  Publiku porozprával svoje dojmy, zážitky a postrehy z diplomatických misií. V súvislosti so svojimi zážitkami spomenul aj Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, keďže s jej študentmi mal vždy iba tie najlepšie skúsenosti. Početná prítomná skupina budúcich diplomatov odmenila S. Valla potleskom (nielen za toto vyjadrenie). Študenti využili túto vzácnu príležitosť a kládli hosťovi otázky, na ktoré veľmi rád a vyčerpávajúco odpovedal.

V druhej časti podujatia Stanislav Vallo rozprával o svojej prekladateľskej činnosti, jeho prekladateľské umenie môžeme obdivovať aj pri čítaní diel Umberta Eca: Foucaultovo kyvadlo, Nulté číslo, Tajuplný plameň kráľovnej Loany a Pražský cintorín. Náš hosť si na slávneho spisovateľa, ktorý bol aj jeho prateľom, rád zaspomínal a porozprával zaujímavé príhody zo spoločných stretnutí.

Pozvanie do kresla prijala aj kolegyňa Monika Zázrivcová z Katedry romanistiky Filozofickej fakulty UMB, ktorá priblížila atmosféru a zážitky, keď pán Stanislav Vallo poctil svojou návštevou Filozofickú fakultu a diskutoval so študentmi o preklade. Ďalším hosťom v kresle bol rektor UMB Vladimír Hiadlovský, ktorý hovoril o svojom osobnom zážitku s veľvyslancom Stanislavom Vallom v Bruseli pri udeľovaní čestného titulu doctor honoris causa profesorovi Jánovi Valachovi.

Pán rektor v záverečnom slove poďakoval hosťovi podujatia, Jeho Excelencii Stanislavovi Vallovi, prekladateľovi, kultúrnemu a umeleckému misionárovi za inšpiratívne stretnutie a umelcom za krásny hudobný zážitok. Všetkých prítomných pozval na čašu vína a tento neformálny a príjemný záver inšpiratívneho večera otvoril náš vzácny hosť príhovorom a recitáciou dlhej poémy z diela významného barda slovenskej literatúry.

Stanislav Vallo nám ponúkol viacero motívov a inšpirácií ako sa správať, ako žiť, čo obdivovať, nad čím žasnúť a ako konať dobro pre druhých, na prospech nášho národa a vlasti.