Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Výročná konferencia EUA 2018

V dňoch 4. 4. 2018 – 7. 4. 2018 sa rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. spoločne s prorektorkou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. zúčastnili na výročnej konferencii Asociácie európskych univerzít organizovanej na Univerzite v Zurichu. Konferencia Angažované a zodpovedné univerzity tvoria budúcnosť bola príležitosťou oboznámiť sa s trendmi a aktuálnymi kľúčovými otázkami v strategickom riadení univerzít, tentoraz aj s témami ako etika vo vedeckom výskume, sociálna inklúzia v celoživotnom vzdelávaní a mimoriadne zaujímavým konceptom občianskej vedy (citizen science).

Na konferencii zároveň vznikol priestor na networking a na výmenu skúseností s predstaviteľmi iných slovenských univerzít.

Dňa 6. 4. 2018 sa pán rektor presunul do Baselu na pracovné stretnutie s absolventkami a absolventmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracujúcimi a pôsobiacimi vo Švajčiarsku. Predmetom stretnutia bola organizácia ALUMNI konferencie pre absolventov UMB pôsobiacich v zahraničí.

Výročná konferencia  EUA 2018Výročná konferencia  EUA 2018Výročná konferencia  EUA 2018Výročná konferencia  EUA 2018Výročná konferencia  EUA 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici