Výnimočný a úspešný akademický rok pre divadelný súbor UNIS UMB

Divadelný súbor UNIS UMB po dvoch úspešných inscenáciách – Ženy národné, nádoby strieborné a Padlý K/kráľ prišiel do tretice s unikátnou autorskou hrou FUJ, BABA, FEMINA! s podtitulom Ženy, muži, nebojme sa hovoriť! Divadelný súbor vytvoril inscenáciu ponúkajúcu pohľad na formovanie človeka, na to, čo sa stane, ak... sa niečo stane. Na motívy životných osudov slovenských spisovateliek predstavil hru, ktorá sprítomňuje súčasnú dobu cez historickú slučku a ukazuje, že je stále o čom hovoriť, na čo upozorňovať a hlavne, že máme v rukách možnosť pozitívnych zmien vo svete. Prostredie homogénneho sveta a téma feminizmu, ľudských práv, no predovšetkým jedinečnosti človeka a odvahy postaviť sa za dobrú vec a nevzdať sa na ceste za lepšou budúcnosťou vyvolala množstvo silných emócií.

Divadlo hru predstavilo vrámci dvoch premiér v komornej sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici širokej verejnosti. Taktiež inscenáciu odohralo na nádvorí literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici ako hlavný program podujatia Noc múzeí a galérií. V uvedenom múzeu sa uskutočnila ešte jedna repríza v rámci kultúrneho programu vedeckej konferencie.

Súbor svoju hru prezentoval aj na regionálnej divadelnej prehliadke Tajovského divadelné dni, kde získal priamy postup na krajský divadelný festival Zochova Divadelná Revúca. Na tomto festivale divadlo zanechalo silnú stopu v mysliach prítomných a získalo hlavnú Cenu zlatého pásma a priamy postup na celoštátnu prehliadku FEDIM Tisovec, kde bol súbor taktiež ocenený Cenou bronzového pásma. Okrem týchto festivalov sa divadlo UNIS UMB zúčastnilo aj medzinárodného festivalu umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov 2019, kde svojim predstavením pozitívne zasiahlo široké spektrum divákov a odborníkov, následne na čo získalo Cenu za objavnú dramaturgiu.

Silné emócie, mimoriadne posolstvo, množstvo cenných skúseností a búrlivých aplauzov, obohatení diváci, no predovšetkým skutočný hodnotný, úspešný a výnimočný projekt, aj tak sa dá charakterizovať inscenácia Divadla UNIS UMB Fuj, baba, femina!, v réžii absolventky UMB Lucie Panáčkovej, ktorej scenár vytvorila taktiež absolventka UMB Jozefa Pevčíková. Herecké zloženie predstavovali študenti rôznych fakúlt UMB, konkrétne:

  • Radka Hadová (FF) v postave Inej,
  • Simona Slačková (PdF) v postave Terézie Vansovej,
  • Miroslava Gasperová (PdF) v postave Boženy Slančíkovej Timravy,
  • Magdaléna Lodňanová (FF) v postave Ľudmily Podjavorinskej,
  • Zuzana Klingová (FF) v postave Hany Gregorovej,
  • Filip Smutný (EF) v postave vedúceho továrne na výrobu dokonalých žien.

Okrem úspešnej inscenácie sa divadelný súbor v akademickom roku 2018/2019 predstavil aj v dvoch ďalších projektoch. Na podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite vystúpil s literárno-hudobným pásmom, v ktorom spracoval niektoré z básní poeta Milana Rúfusa. Okrem tohto podujatia sa s týmto pásmom DS UNIS UMB predstavil aj na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA v Bratislave. Divadelný súbor sa taktiež predstavil v priestoroch Literárneho a hudobného múzea v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na vernisáži výstavy Vychovával ma život a literatúra. S literárno-hudobným pásmom, prezentujúcim básne Štefana Žáryho z jeho rôznych etáp, ako aj ďalšie faktické a zaujímavé údaje o tomto autorovi vystúpil divadelný súbor aj na slávnostnej akadémii v obci Poniky a taktiež v klube HaD.

Vytvorenie všetkých projektov potrebuje množstvo energie, času, tvorivosti, práce a mnoho ďalších nevyhnutných aspektov, no predovšetkým podporu, za ktorú sme nevýslovne vďační. Srdečne ďakujeme všetkých našim divákom a priaznivcom. Špeciálna vďaka patrí rektorátu univerzity ako aj celej Univerzite Mateja Bela, za finančnú podporu či akúkoľvek ďalšiu pomoc.

Ing. Filip Smutný