Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Výnimočná cesta ku deťom Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny

  V dňoch 17. - 22 júla 2022 podnikol realizačný tím z Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí výnimočnú cestu ku deťom Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Aj keď prvoradým zameraním denného tábora bolo vzdelávanie detí v slovenskom jazyku s využitím prvkov tradičnej kultúry, nie menej dôležitým cieľom bolo vytvorenie príjemnej a bezpečnej atmosféry pre deti, ktorým účasť na tábore poskytla bezpečnú zónu bez nebezpečenstiev vojny. 

  Organizátorom tábora bol Spolok slovenských žien na Ukrajine Dôvera, ktorý vedie Mgr. Jana Dudash,  dlhoročná spolupracovníčka MC UMB pre oblasť Zakarpatskej Ukrajiny. Predovšetkým s ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine vypracovala Janka Dudash úspešný projekt, na základe ktorého Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytol finančné krytie letného denného tábora zameraného na tradičnú kultúru. Aj preto ako odborného garanta vzdelávacích činností oslovila Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého manažérka PhDr. Zuzana Drugová je autorkou konceptu Školičky tradičnej kultúry pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí.  Denného tábora sa zúčastnili deti z obce Seredné aj susedných Antaloviec, ktorých rodiny sa hlásia ku slovenskému pôvodu. Obe dediny ležia v blízkosti Užhorodu. Bezpečnostné hľadisko cesty garantoval Slovenský konzulát v Užhorode.  

  Vzdelávacieho tábora „Leto s tradíciou“, ktorého najdôležitejším cieľom bolo vzdelávanie detí v slovenskom jazyku a uľahčenie ich situácie vo vojnovom čase, sa spolu zúčastnilo 32 detí vo veku 8 – 13 rokov. Obsahom vzdelávacích aktivít boli prvky tradičnej kultúry (spev, rytmus, tanec, remeselné techniky), ktorých primárnym cieľom však bolo hravou formou upriamiť pozornosť na vnímanie a využívanie slovenského jazyka ako bežného komunikačného prostriedku. Staršie generácie žiakov, spravidla tie, ktoré doma komunikujú s niektorými príslušníkmi rodiny po slovensky, alebo sa zúčastnili vzdelávacích pobytov organizovaných MC UMB na Slovensku, boli zároveň pomocníkmi pri komunikácii s mladšími deťmi. Do vzdelávacieho programu boli zaradené aj viaceré tvorivé listy zamerané priamo na slovenský jazyk. Zároveň realizačný tím z MC UMB podrobne sledoval atmosféru medzi účastníkmi tábora s cieľom upriamiť ich pozornosť na tvorivé aktivity a tým odľahčiť atmosféru strachu z vojny a vnútorného nepokoja niektorých detí. 

  Garantom a realizátorom vzdelávacej časti programu letného denného tábora bolo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Odbornou garantkou bola etnologička PhDr. Zuzana Drugová z MC UMB, lektorkami a pedagogičkami boli dlhoročné spolupracovníčky MC UMB, ktoré majú prax so vzdelávacími podujatiami MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a ktoré sú zároveň členkami Univerzitného folklórneho súboru Mladosť: Mgr. Anna Adamová, absolventka Pedagogickej fakulty UMB a špeciálna pedagogička, Bc. Dominika Kučerová a Bc. Martina Vavreková.  

  Vzdelávací program prebiehal v priestoroch štátnej základnej školy v Serednom každý deň v čase 9.00 – 16.00 hod, organizátori poskytovali účastníkom celodennú stravu. Tábor osobne navštívili generálny konzul Slovenskej republiky v Užhorode pán Pavol Panis, aj poslankyňa Zakarptaského parlamentu pani Natalia Štefuca. Obe delegácie vysoko hodnotili úroveň vzdelávacieho programu, ktorého výsledky mohli vidieť a osobne spoznať. V rozhovoroch zároveň vzniklo množstvo podnetov na ďalšie možnosti odbornej a didaktickej spolupráce UMB s prostredím Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Na záver tábora sa deti prezentovali svojimi výsledkami v programe pre rodičov a starých rodičov.