Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s funkčnosťou

  Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Súbory cookie pre cieľové zameranie

  Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamný partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

  Vyhlásenie volieb zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl

  V súlade so Zásadami volieb zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl, ako aj Štatútom Študentskej rady vysokých škôl, Akademický senát UMB Uznesením zo dňa 18. októbra 2021 vyhlásil voľby 4 zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024.

  •  Voľby sa uskutočnia 10. novembra 2021 (streda) v čase 9.00 – 14.00 hod. v tajných online voľbách prostredníctvom AIS, pričom pre vykonanie voľby sa určuje 1 volebný obvod, v ktorom všetci študenti UMB volia celkovo štyroch zástupcov UMB do ŠRVŠ.

  Právo voliť a byť volený do Študentskej rady vysokých škôl má každý študent bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej aj externej forme, ktorého študijný program sa realizuje na UMB.

  Právo podávať návrhy kandidátov má každý člen študentskej časti akademickej obce UMB.

  Návrhy kandidátov s označením „Voľby do ŠRVŠ – návrh kandidáta“ je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou do Podateľne Rektorátu UMB. Návrhy je zároveň možné doručiť elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu predsedu Volebnej komisie Mgr. Jakuba Dzimka – jakub.dzimko@umb.sk.

  V súlade s Článkom VIII bod 4. Zásad volieb zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl, návrh kandidáta musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko kandidáta,
  2. názov študijného programu, stupeň štúdia, formu štúdiu, evidenčný ročník štúdia a fakultu, na ktorej je kandidát zapísaný na štúdium,
  3. meno, priezvisko a podpis navrhovateľa,
  4. názov študijného programu, stupeň štúdia, formu štúdiu, evidenčný ročník štúdia a fakultu, na ktorej je navrhovateľ zapísaný na štúdium,
  5. písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou,
  6. kontaktné údaje na kandidáta (t. j. korešpondenčná adresa, telefonický a e-mailový kontakt),
  7. písomný súhlas navrhovateľa so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. VIII, ods. 4,
  8. písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. VIII, ods. 4, pre potreby volieb a v prípade úspešného zvolenia s ich poskytnutím kancelárii ŠRVŠ, ako aj v rozsahu čl. IX ods. 3, čl. X ods. 2 a ods. 6.

  Návrhy kandidátov je možné doručiť do Podateľne Rektorátu UMB alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu jakub.dzimko@umb.sk do 29. októbra 2021 (piatok) do 14.00 hod.

  V prípade otázok je možné obrátiť sa na členov Volebnej komisie pre voľby zástupcov UMB do ŠRVŠ, pričom Volebná komisia pracuje v zložení:

   

   

  prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

  predseda Akademického senátu UMB

   

   

  V Banskej Bystrici, dňa 19. októbra 2021