Vyhlásenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa pripája k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku zverejnenému 28. 1. 2021. Uvedomujúc si význam autonómie univerzít pre šírenie poznania a pre slobodu vedeckého bádania, zdôrazňujeme nevyhnutnosť fungovania akademických samospráv ako nástroja demokratického riadenia vysokých škôl. Podporujeme úsilie o intenzívnejší dialóg a hľadanie riešení, ktoré budú viesť k širšiemu konsenzu.

Link na Vyhlásenie Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vyhlasenie-univerzity-komenskeho-v-bratislave-k-navrhu-novely-vysokoskolskeho-zakona-a-k-budu/