Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Veľvyslanec Brazílie na Slovensku navštívil UMB

Našu univerzitu poctil svojou návštevou veľvyslanec Brazílie na Slovensku pán Luís Antonio Balduíno Carneiro s manželkou. Pán rektor privítal túto vzácnu návštevu na pôde našej univerzity dňa 18. apríla 2018. Stretnutia sa zúčastnil aj pán Ján Olexa – prezident študentského spolku Centrum národov Slovensko a pani Kristína Ivanová – Account Manager študentského spolku Centrum národov Slovensko. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a boli prerokované možnosti spolupráce medzi univerzitami v Brazílii a našou univerzitou.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici