Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018

V termíne 26. a 27. septembra 2018 sme na VI. ročníku Erópskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania privítali v stánku našej univerzity takmer 1400 študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Na veľtrhu sa návštevníkom predstavilo 270 univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií. Vystavovatelia ponúkli viac ako 5000 študijných odborov a počas dvoch dní navštívilo veľtrh cca 6000 študentov a pedagógov. V našom stánku sa budúci vysokoškoláci zaujímali najmä o štúdium na EF UMB, FPV UMB, PF UMB a FF UMB. Študenti sa informovali nielen na štúdium, ale aj na uplatnenie v praxi, a to najmä v stánku FPVaMV UMB. Budúci študenti práva sa zaujímali o podmienky prijatia a celkové štúdium na fakulte, možnosti ubytovania, ktoré im na základe vlastných skúseností priblížili doktorandi PrF UMB. Počas veľtrhu prebiehala v našom stánku súťaž, do ktorej sa zapojilo celkovo 210 študentiek a študentov.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici