Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  UZNESENIE z mimoriadneho zasadnutia AS UMB

  zo dňa 8. 11. 2021

   

  Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 8. novembra 2021 prerokoval otázky súvisiace s návrhom novely zákona o vysokých školách a súvisiacich zákonov a prijal nasledovné uznesenie:

  Akademický senát UMB vyjadruje plnú podporu stanoviskám Rady vysokých škôl SR, Slovenskej rektorskej konferencie, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov, v ktorých jednotne deklarovali a argumentačne zdôvodnili odmietavý postoj voči spôsobu, akým bola pripravená novela zákona o vysokých školách, jej mnohým ustanoveniam, ako aj nekorektnému prístupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v procese jej verejnej prezentácie.

  Akademický senát UMB vníma potrebu a podporuje reformu financovania a riadenia vysokých škôl zameranú na zvyšovanie kvality akademických činností a zlepšovanie podmienok na ich realizáciu, ale zásadne odmieta spájanie tejto reformy s politizáciou vysokého školstva a zásahmi do autonómie vysokých škôl prostredníctvom redukcie akademických práv a slobôd vykonávaných, chránených a kontrolovaných orgánmi akademickej samosprávy.

  Na základe vyššie uvedených skutočností Akademický senát UMB žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o stiahnutie novely zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania a jej prepracovanie za aktívnej, nie len deklarovanej, participácie reprezentácií vysokých škôl.

  Akademický senát UMB sa ostro ohradzuje voči výrokom predstaviteľov štátnej správy a iných subjektov, ktorými sa generalizujúcim, nekompetentným a nezriedka aj arogantným spôsobom dehonestuje význam, poslanie a výsledky práce slovenských vysokých škôl.

   

  V Banskej Bystrici, dňa 8. novembra 2021