UTV Univerzity Mateja Bela vo Vysokých Tatrách

 

V rámci študijného odboru Starostlivosť o telesné zdravie – zdravotný telocvik sa 20 študentiek Univerzity tretieho veku v Poprade zúčastnilo na Nordic walkingu vychádzke vo Vysokých Tatrách. Táto športová vychádzka v krásnom prostredí Vysokých Tatier nadväzovala na odbornú prednášku, ktorá sa konala na pôde Inštitútu manažérskych systémov Univerzity Mateja Bela v Poprade 10. decembra 2015.


Študentky sprevádzala a lektorovala Mgr. Zuzana Šucová, ktorá sa Nordic walkingu venuje nielen ako odborný pedagóg, ale aj ako úspešná športovkyňa. V roku 2015 sa stala majsterkou Európy a na majstrovstvách sveta v tejto netradičnej disciplíne sa umiestnila na 5. mieste.


Študentky UTV v Poprade boli s vychádzkou mimoriadne spokojné. Vzhľadom na danú skutočnosť Ing. Lenka Veselovská, PhD., koordinátorka UTV v Poprade, vyjadrila záujem zaradiť Nordic walking do študijných plánov aj v budúcom akademickom roku 2016/2017, a to vo forme samostatného študijného odboru Turistika a spoznávanie Vysokých Tatier.

Nordic walking vo Vysokých Tatrách