Úspešná Akademická Banská Bystrica 2019

V Banskej Bystrici sa opäť konal festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov – Akademická Banská Bystrica 2019

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa konal začiatkom mája už 18. ročník festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2019.

Podujatie organizovala Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Stredoslovenským osvetovým strediskom a Hudobným odborom Matice slovenskej.

Na festivale sa zúčastnilo celkovo jedenásť zborov zo Španielska, Česka, Poľska a Slovenska, pričom ich výkony hodnotila odborná medzinárodná porota pod vedením predsedu Dr.h.c. prof. Ondreja Lenárda, popredného a významného dirigenta.

Najvyššie hodnotenie – zlaté pásmo – dosiahli medzi vysokoškolskými zbormi v kategórii Miešané spevácke zbory  Spevácky zbor Collegium paedagogicum Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe z Českej republiky a Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z poľského mesta Bydgoszcz.  

Spomenutý český spevácky zbor sa taktiež stal aj absolútnym víťazom festivalu a získal cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici súťažil v kategórii Sakrálna tvorba a získal strieborný diplom. O netradičný zážitok sa postaral spevácky zbor zo Španielska – ArtGentum Vocal Ensemble z Barcelony, ktorý predviedol sakrálnu tvorbu spojenú s vide-prezentáciou, ktorá umocnila  ich spevácky výkon. Odborná porota ešte udelila zúčastneným speváckym zborom šesť vecných cien a pamätných listov.

Súčasťou III. festivalového galakoncertu, bola aj voľba MISS ABB 2019. Titul Miss ABB 2019 získala Simona Káčerová z Novej Bane, Michaela Neupaerová z  domáce Univerzitného speváckeho zboru Mladosť sa stala prvou vicemiss a titul  druhá vicemiss putoval do Pardubíc pre Lenku Lastovičkovú.

Okrem zborov, ktoré súťažili, sa na festivale zúčastnili aj hosťujúce spevácke zbory z domova i zo zahraničia. Boli to: Ženský spevácky zbor Belius z Očovej, Spevácky zbor Pink Harmony – Súkromné konzervatórium Zvolen a ArtGentum Vocal Ensemble z Barcelony (Španielsko). Divákov tiež umelecky potešilo vystúpenie speváckeho tria La Femme z Prievidze a vokálne zoskupenie Elegance z Banskej Bystrice. 

 

Bližšie informácie o podujatí a oceneniach nájdete na stránke 

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-hudobnej-kultury/akademicka-banska-bystrica-2019/uvod.html

 

Video z ABB:

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/418916951995834/?eid=ARA23pWIHGo_Hyj9AvSUoQVimMqW3UEJ8YzRcoLWVxXlnW4k7zcaBk2LPOEP99_c1OwZOfGotu7MNTvO

 

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Katedra hudobnej kultúry, PF UMB, Ružová ul. č. 13, 97411 Banská Bystrica

tel: +421 (0)48 4464518, office / mobil: +421 (0)905 553651 /

E-mail: milan.pazurik@umb.sk, http://www.pdf.umb.sk