Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Inštrukcie k ubytovaniu zahraničných študentov

Už nie je aktuálne

 

Vážení zahraniční študenti, lektori

Okrem toho, že pri vstupe do SR sa riadite platnou vyhláškou, zverejnenou na  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_26_2021.pdf                            a usmerneniami zverejnenými MZV SR na https://www.mzv.sk/web/en/covid-19, je nutné dodržať aj ďalšie pravidlá ubytovacích zariadení UMB.

Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu v študentských domovoch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa od všetkých zahraničných študentov a lektorov, ktorí sa prídu ubytovať v letnom semestri 2020/2021 do študentských domov UMB, požaduje negatívny PCR test vykonaný na území SR, nie starší ako 72 hodín. Negatívny test vykonaný v zahraničí nebude pre tento účel akceptovaný.

Postup pre študentov, ktorí v letnom semestri absolvujú na UMB mobilitu v programe Erasmus+

Krok za krokom pre ubytovanie sa v študentskom domove UMB:

1. Prostredníctvom e-mailu adresovaného koordinátorke Referátu pre medzinárodnú spoluprácu príslušnej  fakulty nahlásite dátum a čas vášho príchodu do Banskej Bystrice. Koordinátorka Vás následne objedná na PCR test. Detailnú Informáciu o vašej rezervácii (deň, čas, miesto) dostanete e-mailom. Objednanie PCR testu je záväzné a nedá sa zrušiť!

Študent /lektor bude otestovaný PCR testom v SR v termíne a čase podľa toho, ako ho systém objedná - POPLATOK ZA TEST 65 EUR SI MUSÍ UHRADIŤ ŠTUDENT SÁM!

Koordinátorky na fakultách UMB:

2. Pred testovaním PCR testom môže študent prísť na ŠD, kde bude ubytovaný v karanténnej izbe.

3. Počas pobytu v karanténnej izbe bude zabezpečená strava zo študentskej jedálne za úhradu v hotovosti. Táto strava nie je dostupná počas víkendov – bude zabezpečená inou formou.

4. Na riadne ubytovanie môžete nastúpiť po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu.

Absolvovanie karantény so stravou a objednanie na test je zabezpečované len pre mobilitných študentov programu Erasmus+. Ostatní si zabezpečujú splnenie týchto podmienok vo vlastnej réžii.

 Platnosť od 3. 2. 2021