Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Uši k duši

Od minulého týždňa spustila Pedagogické fakulta UMB  nový dobrovoľnícky program vytvorený v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o.

Dobrovoľnícky program vznikol ako reakcia na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu. V tejto situácii sa stretávame jednak so zvýšeným stresom a pocitom bezmocnosti z aktuálneho diania, ale aj zvyšujúcim sa pocitom osamelosti a sociálnej izolácie. Najmä straší ľudia majú v tejto situácii obmedzené sociálne kontakty kvôli zvýšenému riziku nákazy pri stretnutí so svojimi blízkymi, známymi, susedmi a pod.

Dobrovoľníckym programom reaguje nielen na potreby spoločnosti v tejto situácii a aktívne angažovanie sa fakulty v ich  riešení, ale aj na potrebu zmeny prístupov k rozvoju praktických zručností  študentov a študentiek a ich angažovanosti. Týmto projektom tak univerzita  pokračuje  v rozvoji stratégie service learning.

Dobrovoľnícky program sa volá Uši k duši a spočíva v pravidelom telefonickom kontakte dobrovoľníkov (primárne študentov a študentiek) s ľuďmi, ktorí sa kvôli sociálnej izolácii cítia osamelo (seniori, ľudia s postihnutím, osamelé maty a pod.). S výkonom dobrovoľníckych aktivít je spojená aj reflexia a pravidelná supervízia. 

Cieľom tohto programu je pomôcť prekonať pocit sociálnej izolácie, udržiavať sociálne kontakty s inými ľuďmi a zdieľať svoje pocity. Program nie je náhradou odbornej psychologickej pomoci ani informačnou linkou o koronavíruse. Program je primárne určený pre ľudí z banskobystrického kraja, v prípade potreby aj mimo.

Program sa uskutočňuje formou „jeden na jedného“. Sú vytvorené dvojice dobrovoľník/čka – osamelý človek, čo zaručuje individuálny prístup, lepšie vzájomné spoznanie sa a zohľadnenie osoby, ktorá pomoc potrebuje.

V programe vnímame ako dôležité aj prínosy pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Nakoľko našou primárnou cieľovou skupinou pre pôsobenie v programe v pozícii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú študenti a študentky pomáhajúcich profesií UMB, vidíme priestor najmä pre rozvoj ich komunikačných zručností, empatie a osobnej a spoločenskej zodpovednosti.

Ak hľadáte spriaznenú dušu, s ktorou sa môžete sa porozprávať, alebo sa chcete zapojiť ako dobrovoľník/dobrovoľníčka, kliknite tu.

Uši k duši