Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Úrad priemyselného vlastníctva považuje UMB za stabilného partnera

Dňa 9. marca 2021 sa konalo stretnutie predsedu UPV SR Mgr. Matúša Medveca, MBA a generálneho tajomníka služobného úradu PaedDr. Jaroslava Ivanča s rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD.   Súčasťou novej etapy spolupráce je otvorenie otázky prípravy absolventov univerzity na prácu v sfére duševného vlastníctva. Univerzita Mateja Bela kladie dôraz na prípravu študentov uplatniteľných na trhu práce, preto novú spoluprácu považuje za významnú a dôležitú aj vzhľadom na región pôsobenia.

 

Úrad priemyselného vlastníctva považuje UMB za stabilného partnera

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici