Univerzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galérií

Univerzitný komorný orchester Mladosť dnes odohral vynikajúci koncert na Zvolenskom zámku v rámci Noci múzeí a galérií. Zazneli skladby starej hudby z 18. storočia v aranžmáne umeleckého vedúceho a dirigenta Pavla Martinku. Išlo o nevšedný repertoár, čo ocenilo aj početné prítomné publikum. Radi si vypočujeme náš komorný orchester najbližšie aj na našej akademickej pôde.

Univerzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galériíUniverzitný komorný orchester Mladosť v Noci múzeí a galérií