Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Univerzitná podporná schéma UMB pre zahraničných vedecko-výskumných pracovníkov na rok 2022

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu

  „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí UMB“

  číslo projektu 008UMB-2-1/2021,

   

  výzvu na podávanie projektov na výskumné pobyty pre zahraničných

  vedecko-pedagogických pracovníkov.

   

  V roku 2022 UMB prijme zahraničných výskumníkov na 1 – 2 mesačné výskumné pobyty. Ponuka je otvorená pre zahraničných odborníkov v oblastiach spoločenských, humanitných a prírodných vied z ukrajinských vysokoškolských inštitúcií.

  Záujemcovia zašlú prihlášku do výberového konania na adresu: vicerector.international@umb.sk . Súčasťou prihlášky sú tieto dokumenty:

  1. Životopis
  2. Motivačný list
  3. Výskumný zámer
  4. Zoznam publikačnej činnosti

  Po ukončení výskumného pobytu predkladá uchádzač správu o výskumnej činnosti za oblasť výskumu, ktorej sa bude v rámci svojho pôsobenia venovať.

  Podklady do výberového konania je možné zaslať v slovenskom, ukrajinskom alebo anglickom jazyku.

  Uzávierka 1. kola výzvy: 5. marec 2022

  Uzávierka 2. kola výzvy: 15. marec 2022

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytne úspešným uchádzačom výskumný grant. Viac informácií získate na: vicerector.international@umb.sk .


  Matej Bel University support scheme for international researchers in 2022

   

  Matej Bel University in Banská Bystrica within the project of supporting the academic internationalisation „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí UMB“, no. of project 008UMB-2-1/2021,

   

  opens a call for applications for incoming international researchers.

  In 2022, UMB will host international experts for 1-month or 2-month research stays. The call is open to international experts in social science, humanities and natural sciences from Ukrainian higher education institutions.

  Applicants will submit their applications to: vicerector.international@umb.sk . The application will include:

  1. CV
  2. Motivation letter
  3. Research project summary
  4. List of publications

  The applicant submits a report on the research activity for the area of research he/she will focuse on during the stay at Matej Bel University.

  Applications can be submitted in Slovak, Ukrainian or English.

  Deadline for applications – 1st call: 5th March 2022

  Deadline for applications – 2nd call: 15th March 2022

  Successful applicants will be granted financial support. They will be provided with administrative support in organizing their research stay at Matej Bel University.

  Further information available at vicerector.international@umb.sk .