Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzita mestu, mesto univerzite

Začiatok (dátum, čas): 18. 11. 2015, 17:00
Koniec (dátum, čas): 18. 11. 2015, 19:00

Dňa 18. novembra 2015 o 17.00 sa v historickej radnici mesta Banská Bystrica uskutočnilo ďalšie podujatie z cyklu „Univerzita mestu, mesto univerzite".

Hudobno-inšpiratívny podvečer bol spojený s výstavou z výberu autorskej tvorby doktorandov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB. Zároveň sa predstavili umelecké súbory Mladosť, Matičiarik, umelecké a pedagogické osobnosti a absolventi Katedry hudobnej kultúry.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici