Univerzita mestu – mesto univerzite: Žitie s hudbou

Ostatné tradičné podujatie Univerzita mestu – mesto univerzite s názvom ŽITIE S HUDBOU privítalo ako hosťa významného absolventa UMB Petra Špiláka, hudobného skladateľa, pedagóga na Katedre kompozície a dirigovania zboru na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, pedagóga na Konzervatóriu v Žiline, tvorcu orchestrálnych, zborových, komorných a sólových skladieb. Prítomní sa dozvedeli o hudobnom zázemí v rodine, z ktorej vzišiel, o pohnútkach a motívoch, ktoré hudobne spracúva ako skladateľ, o jeho radostiach a úspechoch, ale aj o jeho veľkej vášni, radosti a splnení detského sna – učiteľovaní na všetkých stupňoch hudobného vzdelávania. Zaujímavé a podnetné rozprávanie hosťa bolo podporené interpretáciou diel z majstrovskej skladateľskej dielne Petra Špiláka v interpretácii klaviristky Jany Škvarkovej a klaviristu Andreasa Badínskeho, ako aj ukážkou orchestrálnych a zborových diel z videonahrávok. Peter Špilák si rád zaspomínal na svoje študentské časy na UMB, na svojich vzácnych pedagógov, ktorí mu do života mnoho dali nielen profesijne, ale hlbokú stopu v ňom zanechali aj ako ľudia.