Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnosti

V utorok 20. marca 2018 sa v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo už tradičné podujatie Univerzita mestu, mesto univerzite. Hostkami boli tentokrát doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. a Mgr. Martina Kubealaková, PhD., ktoré sa s moderátorkou podujatia PaedDr. Slavomírou Očenášovou, PhD. rozprávali o treťom poslaní univerzít, o inovatívnej forme vzdelávania a vyučovacej stratégii service learning, o dobrovoľníctve a o projekte Univerzitná noc literatúry. Sme veľmi radi, že práve akademická pôda je miestom, kde študentky a študenti spolu s pedagógmi a pedagogičkami majú priestor realizovať sa v aktivitách, ktoré prispievajú k šíreniu nových inšpirácii a myšlienok. O kultúrne vstupy sa postarali členky študentského divadelného súboru UNIS UMB. Ďakujeme!

Univerzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnostiUniverzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnostiUniverzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnostiUniverzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnostiUniverzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnostiUniverzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnostiUniverzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnostiUniverzita mestu – mesto univerzite: Univerzita k verejnosti

Ilustračné video z podujatia Univerzita mestu - mesto univerzite obsahuje zábery na priebeh samotného podujatia a jeho atmosféru. Ilustračné video nemá zvukovú/textovú alternatívu z dôvodu charakteru, obsahu a neprimeraného finančného zaťaženia.

Ďakujeme za pochopenie.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici