Univerzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerzite

Utorkový podvečer 5. júna 2018 patril už tradičnému podujatiu Univerzita mestu – mesto univerzite. Jeho názov S rektorom nielen o univerzite s podtitulom Súzvuk života a práce predznamenával, že sa nebude hovoriť len o práci rektora našej univerzity doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Moderátorka Slavomíra Očenášová-Štrbová naplnila podujatie širokým spektrom tém, jedinečnými otázkami, odkrývajúc ľudské hodnoty, pracovné i životné postoje a pravdy, ktoré umocňovali svojou prítomnosťou prizvaní vzácni hostia. Mozaiku dialógov utvorili témy každodenného rektorovania, získavania pracovných skúseností a nadväzovania spolupráce so zástupcami mesta Banskej Bystrice, ale aj s ďalšími univerzitnými partnermi, tiež témy o cestovaní, záľubách, priateľstve, detských či školských a študentských časoch, o vlastnej životnej filozofii. Výnimočný umelecký zážitok pripravili účinkujúci zo Základnej umeleckej školy v Sliači a koncertná klaviristka Eva Cáhová spolu s Mariánom Varhaníkom.

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/1634365399946031/UzpfSTIxMTc4MzY2NTU5OTYwNDoxNTc0Njc4OTQ5MzEwMDYy/

 

Univerzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerziteUniverzita mestu – mesto univerzite: S rektorom nielen o univerzite