Univerzita mestu – mesto univerzite: Cesty ku knihe

Na tohtoročnom marcovom stretnutí z cyklu podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite sa hovorilo o knihe, o tom, čo predchádza jej zrodu, ako a kde vzniká a kde ju môžeme nájsť. Publiku sa postupne sa predstavili vzácni hostia: Dušan Mikolaj, slovenský spisovateľ a redaktor, Ing. Dušan Zelinka, generálny riaditeľ TBB, a.s. a PhDr. Blanka Snopková, PhD., riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Z ich pútavého rozprávania sa prítomní dozvedeli veľa zaujímavých a miestami aj prekvapujúcich informácií o knihách. V kultúrnom programe vystúpili študentky Konzervatória J. L. Bellu s hrou na flaute, ktorá bola príjemným umeleckým zážitkom.

A pre tých, ktorí sa tomto podujatí neboli, aspoň zopár citátov o knihách:

„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe." Maxim Gorkij

„Kniha je najmocnejšia zbraň národa. Národ, ktorý si váži knihy, váži si zároveň svoju duchovnú nezávislosť a nestratí ju, kým bude mať svoju literatúru." Karel Čapek

„Finančníci čítajú dôkladnejšie ako milovníci kníh. Lepšie vedia, aké nevýhody môžu vzniknúť z povrchného čítania." Bertolt Brecht

"Knihy majú svoju hrdosť. Keď ich požičiaš, už sa ti nevrátia." Theodor Fontane