Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzita je súčasťou globálnej kampane Race to Zero

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa ako prvá slovenská univerzita pridala k viac ako ako 420 univerzitám a vysokým školám na celom svete, ktoré sú súčasťou globálnej kampane Race to Zero.   

Zapojením sa do tejto kampane sa naša univerzita zaväzuje stať sa uhlíkovo neutrálnou najneskôr do roku 2050 a v období do 1 roka pripraviť stratégiu znižovania uhlíkových emisií. Pridaním sa k tejto kampani Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vysiela jasný signál, že jej záleží na budúcnosti našej planéty a svojimi krokmi chce pozitívne vplývať na myslenie spoločnosti.

List od veľvyslanca  Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigela Bakera z 15. Júla  2021

 

(vyberáme z listu od veľvyslanca  Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigela Bakera z 15. Júla  2021 adresovanému rektorovi UMB Vladimírovi Hiadlovskému)

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigel Baker je potešený, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako prvá slovenská univerzita, sa stala členom globálnej kampane Race to Zero.  Zároveň v liste uvádza, že klimatické zmeny ovplyvňujú nás všetkých a všetci vieme urobiť niečo pre zmenu. Verí, že Univerzita Mateja Bela bude pozitívne motivovať ďalších a budú nasledovať jej kroky. Bude mu  potešením sa osobne stretnúť,  pri najbližšej návšteve Banskej Bystrice a dozvedieť sa viac o plánoch a možnostiach  spolupráce.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici