Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  UMB uspela vo výzve v rámci Plánu obnovy a odolnosti

  Univerzita Mateja Bela bola úspešná pri podávaní žiadosti o príspevok v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti (ďalej POO) č. 4 „Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl“ s projektmi „Zníženie energetickej náročnosti Ekonomickej fakulty UMB - SO 01 (Nová budova), SO 02 (Aula)“ a Zníženie energetickej náročnosti Ekonomickej fakulty UMB – SO 03 (Školička).

  Predmetom projektov sú aktivity zamerané na stavebné práce a úpravy súvisiace s komplexným zateplením plášťových konštrukcií a ďalších opatrení zameraných na zmenšenie tepelných strát dotknutých budov. Opatrenia prispejú k zníženiu potreby tepla a úspore finančných nákladov na vykurovanie budov v zimnom období. Súčasťou projektu je aj výmena troch kusov výťahov nachádzajúcich sa v SO 01 Nová budova.

   

  Projekty a ich dopady:

  • Projekt „Zníženie energetickej náročnosti Ekonomickej fakulty UMB - SO 01 (Nová budova), SO 02 (Aula)“ dosahuje rozpočet v celkovej výške 1 588 519,54 EUR, pričom je plne krytý z prostriedkov POO. Predpokladaný harmonogram realizácie projektu je od 09/2024 až 03/2026. Očakávaným výstupom projektu je úspora ročnej spotreby primárnej energie 460,26 MWh/rok na ploche 8282,44 m2 rekonštruovanej plochy budovy, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,1 % úsporu spotreby v porovnaní s východzím stavom. Po ukončení realizácie projektu budú stavebné objekty zaradené do Energetickej triedy A1 s predpokladanou úsporou energie na úrovni vyššej ako 30%.

   

  • Projekt „Zníženie energetickej náročnosti Ekonomickej fakulty UMB – SO 03 (Školička)“ dosahuje rozpočet v celkovej výške 289 698,89 EUR a je rovnako plne krytý z prostriedkov POO. Predpokladaný harmonogram realizácie je 09/2024 až 03/2026. Očakávaným výstupom projektu je úspora ročnej spotreby primárnej energie 56,26 MWh/rok na ploche 896,62 m2 rekonštruovanej plochy, čo predstavuje 46,1 % úsporu spotreby v porovnaní s východzím stavom pred rekonštrukciou. Po ukončení realizácie projektu budú všetky stavebné objekty podľa globálneho ukazovateľa primárna energia zaradené do Energetickej triedy A1 s predpokladanou úsporou energie na úrovni vyššej ako 30%.

   

  UMB uspela vo výzve v rámci Plánu obnovy a odolnostiUMB uspela vo výzve v rámci Plánu obnovy a odolnostiUMB uspela vo výzve v rámci Plánu obnovy a odolnosti