UMB sa predstavila aj na veľtrhu Akadémia & VAPAC v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zúčastnila 20. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC v Bratislave v dňoch 11. — 13. 10. 2016.

Predstavila študentom možnosti štúdia na jednotlivých fakultách UMB v akademickom roku 2017/2018.