UMB sa nestratila medzi európskymi univerzitami

Je už pravidlom a dobrým zvykom univerzít a vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí, prezentovať ponuku štúdia na veľtrhoch vzdelávania. Medzi najväčší na Slovensku určite patrí  Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019, ktorého 23. ročník sa konal v termíne od 24. do 26. septembra 2019.

Medzi viac ako 350 univerzitami, vysokými školami, fakultami a vzdelávacími inštitúciami sa nestratila a svoje pevné miesto mala aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Zástupcovia všetkých šiestich fakúlt tak mali možnosť osloviť so študijnou ponukou na akademický rok 2020/2021 takmer 1200 maturantov a študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli pokračovať vo vzdelávaní a navštívili stánok práve našej univerzity. Bránami výstaviska prešlo takmer 9360 študentov a 249 pedagógov, ktorí si aktualizovali informácie pre svojich študentov, aby ich vedeli usmerniť pri výbere vysokej školy. Počas troch dní sme poskytli študentom informácie o prijímacích pohovoroch, predpokladoch na  štúdium jednotlivých študijných programov, predstavili sme im ponuku štúdia v cudzích jazykoch a mobilite. Študenti sa zaujímali aj o mimoškolské aktivity, ubytovacie kapacity a o uplatnenie po ukončení štúdia.  To či sa rozhodnú pre štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a študentský život v srdci Slovenska – srdci Európy je už len na nich.