UMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákom

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v termíne 28. – 29. september 2017 zúčastnila na V. ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2017 a v termíne 10. – 12. októbra 2017 na 21. ročníku AKADÉMIA & VAPAC v Bratislave.

Na obidvoch veľtrhoch UMB prezentovala ponuku štúdia na akademický rok 2018/2019 a jednotliví zástupcovia fakúlt vysvetlili uchádzačom o štúdium nielen ponuku študijných programov, ale aj možnosti, ktoré im Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka.

Okrem širokej škály výberu študijných programov na našich šiestich fakultách sa dozvedeli informácie o podmienkach prijatia na UMB, o spôsobe prideľovania internátov, o Erasme + a štúdiu v zahraničí počas štúdia. Zistili, že aj počas vysokoškolského štúdia môžu pokračovať v aktivitách, ktorým sa venovali na strednej škole, či už v oblasti športu, alebo pôsobenia v umeleckých telesách na UMB.

Stánok UMB počas týchto veľtrhov navštívilo spolu 1987 študentov a viac ako 150 výchovných poradcov. Počas veľtrhov prebiehala pre uchádzačov, ktorí sa informovali o ponuke štúdia, súťaž o mikinu s logom UMB. Každú hodinu sme vyžrebovali dvoch šťastných výhercov, a tak dnes 60 stredoškolákov nosí logo svojej možno budúcej Alma Mater.