UMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákom

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v termíne 28. – 29. september 2017 zúčastnila na V. ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2017 a v termíne 10. – 12. októbra 2017 na 21. ročníku AKADÉMIA & VAPAC v Bratislave.

Na obidvoch veľtrhoch UMB prezentovala ponuku štúdia na akademický rok 2018/2019 a jednotliví zástupcovia fakúlt vysvetlili uchádzačom o štúdium nielen ponuku študijných programov, ale aj možnosti, ktoré im Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka.

Okrem širokej škály výberu študijných programov na našich šiestich fakultách sa dozvedeli informácie o podmienkach prijatia na UMB, o spôsobe prideľovania internátov, o Erasme + a štúdiu v zahraničí počas štúdia. Zistili, že aj počas vysokoškolského štúdia môžu pokračovať v aktivitách, ktorým sa venovali na strednej škole, či už v oblasti športu, alebo pôsobenia v umeleckých telesách na UMB.

Stánok UMB počas týchto veľtrhov navštívilo spolu 1987 študentov a viac ako 150 výchovných poradcov. Počas veľtrhov prebiehala pre uchádzačov, ktorí sa informovali o ponuke štúdia, súťaž o mikinu s logom UMB. Každú hodinu sme vyžrebovali dvoch šťastných výhercov, a tak dnes 60 stredoškolákov nosí logo svojej možno budúcej Alma Mater.

 

UMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákomUMB predstavilo ponuku štúdia 1987 stredoškolákom