UMB patrí medzi vzorové univerzity v oblasti čerpania účelovej dotácie

Dňa 27. 5. 2019 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský za prítomnosti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a ministra financií SR Ladislava Kamenického otvorili zrekonštruovaný internát ŠD 1 na Tajovského ulici 40 v Banskej Bystrici. Na rekonštrukciu boli použité finančné prostriedky pridelené vládou v roku 2018.

V roku 2018 predstavitelia vlády na stretnutí s rektormi univerzít a vysokých škôl ohlásili vyčlenenie 50 mil. eur na obnovu internátov, rešpektujúc návrh prerozdelenia prostriedkov schválený Slovenskou rektorskou konferenciou. V prvom kole, v roku 2018 poskytla vláda univerzitám prvú časť financií vo výške 20 mil. eur. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici získala sumu v objeme 540 tisíc eur a celý objem finančných prostriedkov bol alokovaný do zlepšenia študentskej infraštruktúry.

„Na UMB sa snažíme dlhodobo a systematicky zlepšovať ubytovací komfort pre našich študentov.  Môžem objektívne konštatovať, že ubytovací štandard UMB patrí na Slovensku k nadpriemeru. V období uplynulých viac ako desať rokov sme investovali z vlastných zdrojov a prostriedkov európskych fondov do modernizácie a zlepšenia študentských izieb a vnútorného vybavenia. Vlaňajšiu a potenciálne aj tohtoročnú alokáciu finančných prostriedkov sme sa rozhodli investovať v súlade s našimi strategickými investičnými zámermi – do zvyšovania energetickej efektívnosti. To umožní, aby sme v budúcnosti z úspory prostriedkov na úhradu energií mohli z vlastných zdrojov, v kombinácii s ďalšími fondovými peniazmi, systematicky zvyšovať ubytovací štandard našich študentov,“ uviedol rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Z dotácie UMB uskutočnila v roku 2018 tri investičné akcie. Takmer 70% finančných prostriedkov (373 tisíc eur) vyčlenila na zateplenie obvodového plášťa a strechy na študentskom domove ŠD 1 na Tajovského ulici 40. Vybudovanie fotovoltarického ohrevu teplej vody na vykurovanie a na použitie v študentskej jedálni predstavovalo investíciu v objeme cca 105 tisíc eur. Necelých 50 tisíc eur UMB investovala do zníženia energetickej náročnosti osvetlenia a inštalácie nového LED osvetlenia v študentskom domove ŠD 3 na Tajovského ulici 51. Zostatok finančných prostriedkov UMB použila na vypracovanie energetického auditu na ďalšie investície smerujúce do zvyšovania energetickej efektívnosti ubytovacej infraštruktúry.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini pogratuloval pánovi rektorovi a celej univerzite k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov. Premiér zároveň zdôraznil, že dobre pripraveným univerzitám, ktoré preinvestovali doposiaľ pridelené financie v plnej výške, budú v roku 2019 poskytnuté finančné prostriedky na ďalšiu rekonštrukciu ubytovacích priestorov pre študentov.