UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015

UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015

Univerzita Mateja Bela v Baskej Bystrici sa už po tretí krát zúčastnila Európskeho veľthru pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS NITRA 2015, ktorý sa uskutočníl v dňoch 14. a 15. októbra 2015. UMB prezentovala svoju ponuku štúdia na akademický rok 2016/2017 prostredníctvom zástupcov z každej fakulty. Predstavitelia jednotlivých fakúlt mali možnosť komunikovať s uchádzačmi o štúdium, ale aj s výchovnými poradcami ohľadom študijných programov, termínov a podmienok prijatia.

Na veľtrhu bolo zastúpených celkovo 234 vystavujúcich subjektov a fakúlt, vrátane 62 vystavovateľov zo zahraničia mimo Českej republiky. Vystavovatelia prišli zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Veľkej Británie, Holandska, Dánska a Švajčiarska a prezentovali viac ako 3 000 študijných programov.

Veľtrh počas dvoch dní jeho konania navštívilo celkovo 4 775 návštevníkov vrátane 108 výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl.

Deň Počet študentov Počet pedagógov
14. október 2 467 65
15. október 2 308 43
Celkom 4 775 108


Najviac návštevníkov na veľtrh prišlo z Nitrianskeho (32%), Banskobystrického (18%) a Trenčianskeho (18%) kraja. Najmenej návštevníkov prišlo z kraja Bratislavského.

Tlačová správa veľtrhu Gaudemus Nitra 2015

Gaudeamus_2015_tlacova_sprava.pdf (245 KB)