Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa tohto roku po štvrtýkrát zúčastnila najväčšieho knižného veľtrhu na Slovensku BIBLIOTÉKA, ktorý sa konal na výstavisku Incheba v Bratislave.

Stánok UMB s knižnými publikáciami z vydavateľstva BELIANUM má už na tomto podujatí svoje stabilné miesto a stálych návštevníkov. Knižné tituly zo všetkých šiestich fakúlt našej univerzity však pútali nielen ich pozornosť, ale aj pozornosť ďalších návštevníkov veľtrhu.

V rámci sprievodného programu veľtrhu sa uskutočnilo uvedenie do života knihy Milana Rúfusa – Múdrosť hlbín v sprievode umeleckého programu poslucháčov UMB. Vydanie výberu poézie inicioval rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský na pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra a zároveň ako pripomenutie udelenia čestného titulu doctor honoris causa Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Záujemcovia si mohli v stánku UMB kúpiť suvenír v podobe nulovej eurobankovky našej univerzity. Rovnako boli nadviazané prvé kontakty budúcej spolupráce vydavateľstva Belianum s knižným vydavateľstvom Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj s univerzitami v Žiline a Trnave.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici