Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB na Európskej noci výskumníkov 2018

Mottom tohtoročného 12. ročníka festivalu Európska noc výskumníkov bolo „Výskumníci v nás". Mohli sme si spoločne pripomenúť, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku.

Jednotlivé fakulty našej univerzity sa prezentovali na rôzne témy v ôsmich stánkoch:

  • Priblíž sa športovým hviezdam - mohli ste si vyskúšať svoju zručnosť, obratnosť, silu a stabilitu na rôzných tréningových pomôckach a prístrojoch.
  • Máme radi ekonómiu - žiaci základných a stredných škôl si zahrali rôzne interaktívne hry a úlohy, vďaka ktorým mohli pochopiť rôzne ekonomické pojmy a problémy, s ktorými sa budú stretávať v každodennom živote.
  • Moje srdce bije pre geografiu -  naučili sme sa spoločne, ako pracovať s mapami a on-line mapami tak, aby sme ich vedeli využívať v reálnom živote. Svoje znalosti sme otestovali pomocou geografických hier.
  • Umelou inteligenciou proti terorizmu - pomohli ste odhaliť sme páchateľa simulovaného teroristického útoku, mohli ste vidieť ukážku využívania umelej inteligencie za účelom skorej detekcie závažných spoločenských udalostí, či vysúšať si kvíz zameraný na vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov a dozvedieť sa viac o dianí vo svete.
  • Objav v sebe informatika - mohli ste si naprogramovať robota PHIRO PRO alebo zostaviť svoj vlastný Micro:bit program, či vyrobiť si optický kábel. 
  • Odhaľ tajomstvá vody - mohli ste pozorovať a zároveň si aj sami vyskúšať rôzne chemické pokusy zamerané na vybrané vlastnosti vody a vodných roztokov.
  • Čo sa deje v tlmočníckej kabíne - vyskúšali ste si, ako vyzerá reálna práca tlmočníka
  • Užitoční pomocníci geológa v teréne a laboratóriu - pozreli ste si, čo obsahuje terénna výbava geológa, ako vyzerá a načo slúži  binokulárna lupa, či veľký výskumný polarizačný mikroskop. Zaujali aj vzorky minerálov, rúd, meteoritov, fosílií a hornín.

Už teraz sa tešíme na ďaší ročník tohto zaujímavého a užitočného podujatia.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici