UMB a BBSK spojili sily

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny kraj  sa  dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečovaní dobrovoľníckych aktivít. Spoločným cieľom je čo najviac minimalizovať dopady krízy, spôsobenej ochorením COVID-19.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pristúpili k dohode s cieľom minimalizovať dopady krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu. Dohoda rektora Vladimíra Hiadlovského a župana Jána Luntera kordinuje spoločný postup univerzity a samosprávneho kraja vo viacerých oblastiach.

„Veľmi nás teší, že na krízový plán BBSK sa vedenie univerzity rozhodlo aktívne zareagovať a priložiť ruku k spoločnému dielu. V týchto časoch je spolupráca ešte dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti a len koordinovaný spoločný postup nám pomôže súčasnú situáciu zvládnuť,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Krízový plán kraja pritom počíta s viacerými systémovými opatreniami, ktoré sa však nezaobídu bez pomoci dobrovoľníkov. Práve pri ich nábore bude nápomocná aj UMB.

„Oslovíme našich študentov a zamestnancov, aby sa zaregistrovali ako dobrovoľníci. UMB má dlhoročné pozitívne skúsenosti s dobrovoľníctvom, preto naši dobrovoľníci môžu byť užitoční nielen pri službe donášky potravín a liekov pre najohrozenejšie skupiny, ale vedia sa eventuálne postarať aj o deti pracovníkov v prvom kontakte. Ide o lekárov, lekárnikov, zdravotné sestry, policajtov, hasičov či záchranárov, ktorým výkon ich povolania neumožňuje zostať doma,“ uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Spolupráca UMB a  BBSK im tak umožní venovať sa v čase krízy svojej práci s vedomím, že o ich deti je bezpečne postarané.

 

Pre registráciu dobrovoľníkov vytvoril BBSK  jednoduché online prihlasovanie.

  • Dobrovoľníci pre všeobecné aktivity sa môžu prihlasovať tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhj3zP4I_vk5GhdBxOpPajtu9lF17C68UDU_65gXoOjdeUFg/viewform?fbclid=IwAR1uTo6r2sZCN25pNMp8wm7BHjXDrlhLfTUDyOuMBnW334XDKZPBybREDw8

  • Pre dobrovoľníkov na prácu s deťmi je určený tento formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvb9nBe2hZLYabv40rSZbW3Kcr9mKlSyji-j9Mhll74mX76g/viewform

 

 foto