Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Udeľovanie francúzskych diplomov

Slovensko-francúzsky inštitút pripravil v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 6. decembra 2018 slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom a absolventkám spoločných študijných programov slovenských univerzít s francúzskymi univerzitami. Francúzske diplomy odovzdával J. E. pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike. Diplom si prevzalo 20 študentov a študentiek, z toho 7 z našej univerzity: Jana Fendeková, Jana Lopušná, Eliška Pramuková, Veronika Líšková, Dominika Trubenová, Bernadeta Grébecová, Etienne Ciapin. Srdečne blahoželáme!


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici