Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študentský summit - online

Dňa 10. 4. 2021 o 16:00 sa uskutočnilo prvé online podujatie - študentský summit, ktoré je organizované pod záštitou a za účasti neziskovej americkej organizácie Friends of Slovakia a partnerskej inštitúcie tohto projektu Wayne State University v Detroite.

Podujatia sa zúčastnil prorektor pre vedu a výskum prof. PhDr. Peter Terem, PhD. so svojím referátom, zástupcovia Friends of Slovakia a Wayne State University v Detroite, výskumná pracovníčka GLOBSEC Bratislava Mgr. et Mgr. Katarína Klingová a generálna riaditeľka Národného českého, slovenského múzea a knižnice v Iowe dr. Cecilia Rokusek, osem študentov z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a osem študentov z Wayne State University v Detroite. Študentský summit viedli Mgr. Jozef Michal Mintal, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Mgr. et Mgr. Katarína Klingová a assoc. prof. Kevin Deegan-Krause z Wayne State University v Detroite.

Prvá téma študentského summitu bola venovaná téme manipulácie sociálnych médií a dezinformáciám a ich vplyvu na demokratické procesy a inštitúcie. Nasledujúce plánované podujatie v anglickom jazyku sa bude týkať profesionálneho rozvoja a je otvorené pre všetkých záujemcov.

Sledujte prosím preto našu webovú stránku a sociálne siete. Čoskoro Vás budeme informovať.

Študentský summit - onlineŠtudentský summit - online

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici