Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Stretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničia

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a zástupcovia všetkých fakúlt UMB sa dňa 9. 12. 2016, na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, stretli so zahraničnými študentmi a študentkami, uchádzačmi o štúdium na Slovensku. Informovali ich o možnostiach štúdia na UMB a odpovedali na ich otázky týkajúce sa procesu prijímacieho konania a samotného štúdia na UMB. Celé stretnutie prebiehalo v slovenskom jazyku, pretože zahraniční študenti sú momentálne študentami partnerskej jazykovej školy IC-Centre s.r.o., ktorá participovala na organizácii podujatia.

 

 

Stretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničiaStretnutie s uchádzačmi o štúdium zo zahraničia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici