Strelkyňa okamihu

V končiacom sa akademickom roku 2016/2017 a dňa 5. 6. 2017 uskutočnilo záverečné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerzite. Bolo venované úspešnej absolventke FPVMV UMB, olympioničke a diplomatke Danke Bartekovej. Moderátorka v priebehu podujatia hostku podnietila k spomienkam na vysokoškolské štúdium aj na mesto Banská Bystrica. Samozrejme neopomenula šport a ľahšie i ťažko dosiahnuté športové úspechy. Témou popoludnia bola tiež diplomacia v športe, postavenie športu v medzinárodných vzťahoch a jeho vplyv na politické dianie vo svete. Priestor dostala aj otázka, či bolo členstvo v Medzinárodnom olympijskom výbore systematickou prácou a čo predchádzalo získaniu členstva v ňom. Danka Barteková sa s radosťou podelila o zážitky z pôsobenia v Medzinárodnom olympijskom výbore a divákom v hľadisku dokonca venovala aj krátku lekciu ,,streleckého umenia". Na podujatí sa prihovoril aj dekan FPVMV, ktorý sa netajil nadšením z úspechov vynikajúcej absolventky a jej ochotu kedykoľvek zavítať do Banskej Bystrice na pôdu alma mater.

Záverečné slovo patrilo rektorovi našej univerzity. Výnimočnej hostke poďakoval za priestor, ktorý v rámci svojho diára venovala Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a prišla sa podeliť s publikom o svoje zážitky, pocity a dojmy, nie len tie športové, ale i študentské a ľudské. Zároveň poďakoval organizátorom za úspešný formát podujatia, ktorý prítomným prináša pocit pohody a príval energie a stálym návštevníkom a prítomným za účasť. Spestrením celého podujatia boli vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici.