Stredoškoláci sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi

Katedra fyziky na FPV UMB usporiadala 11. apríla už pätnástykrát Majstrovské triedy z časticovej fyziky. Privítali sme 104 stredoškolákov zo škôl Banskobystrického a Žilinského kraja.

Hlavným bodom programu bola praktická analýza dát, nameraných v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v CERNe. Účastníci sa s analýzou popasovali úspešne aj vďaka podpore inštruktorov a dopoludňajším prednáškam o elementárnych časticiach a experimentoch v časticovej fyzike, ktoré predniesli prof. Dr. Boris Tomášik, a Mgr. Michal Mereš, PhD.

Na záver programu sme sa videokonferenčne spojili s CERNom a univerzitami v Lecce, Opave, Zaragoze, ako aj Brookhavenským národným laboratóriom v USA. Keďže všetci sme v ten deň pracovali na rovnakej analýze dát, porovnali sme si výsledky a študenti mali možnosť klásť fyzikom z CERNu svoje otázky.

Osobitosťou bystrických Masterclasses bola panelová diskusia, v ktorej sa budúci maturanti dozvedeli o možnostiach štúdia fyziky alebo učiteľstva fyziky priamo od študentov a doktorandov rôznych slovenských a českých univerzít.