Štipendijné programy v USA

Pod záštitou prorektora pre vedu a výskum prof. PhDr. Petra Terema, PhD. sa vo Vzdelávacom centre Mateja Bela Univerzitnej knižnice UMB za prítomnosti Davida Duerdena, vedúceho tlačového a kultúrneho oddelenia z Veľvyslanectva USA na Slovensku,  výkonnej riaditeľky Komisie J.W. Fulbrighta na Slovensku Nory Hložekovej a za podpory riaditeľky Univerzitnej knižnice Mgr. Michaely Mikuškovej uskutočnila prezentácia štipendijných programov pre študentov, pedagógov a vedcov a prezentácia projektu Fulbright Minds.  Alumnista štipendijného programu v USA Mgr. Roman Ličko, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB porozprával o svojich skúsenostiach počas štipendijného pobytu v USA, prostredníctvom video projektu si prítomní vypočuli podnetné myšlienky prof. PhDr. Alexandry Bitušíkovej, CSc.