Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Srdce na dlani 2015

Dňa 7. decembra sa v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici konal deviaty ročník oceňovania výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani 2015. Podujatie zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. Udeľovanie ocenenia v Banskobystrickom kraji sa konalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Podujatia sa zúčastnil rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský PhD. a prorektorka pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Srdce na dlani 2015 získalo 12 ocenených:

  • v kategórii dobrovoľníctvo v rozvoji komunity – Csille Droppovej
  • v kategórii dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách – Libuši Pajunkovej, Marekovi Žifčákovi, Soni a Eduardovi Findorovcom
  • v kategórii dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou – Ľubici Tomkovej
  • v kategórii dobrovoľníctvo vo vzdelávaní – Igorovi Chamillovi
  • v kategórii dobrovoľníctvo v kultúre a umení – Danke Mokrej-Maruškovej
  • v kategórii dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia – Augustína Zliechovská a Sláva Majorová za občianske združenie Mačky Zvolen
  • v kategórii zahraničné dobrovoľníctvo – Viere Dubačovej
  • v kategórii mladý dobrovoľník/dobrovoľníčka do 30 rokov – Jakub Forgács
  • v kategórii dobrovoľník/ dobrovoľníčka mesta Banská Bystrica – členovia občianskeho združenia EnviroFuture: Eva Ščepková, Lucia Rossová, Veronika Valkovičová a Maroš Ondrejka

Najobľúbenejší projekt tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva sa stal projekt Farebná ulička z Banskej Bystrice a ocenenie prevzala Diana Vigašová z BBOS.

Ďalších 39 nominovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dostalo ďakovný list. Súčasťou podujatia bol aj krst rozprávkovej knižky mladej postihnutej spisovateľky Simony Strelcovej, ktorá mohla vzniknúť aj vďaka obrovskému úsiliu mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Krstným otcom sa stal primátor mesta Ján Nosko, ktorý ju na podujatí slávnostne pokrstil cukríkmi.

O hudobný program sa postarali študenti a študentky Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Michal Bartko z Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici sa postaral o tvorbu ocenení.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici