Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali tento týždeň pracovnú skupinu, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku. Výskumné inštitúcie na Slovensku budú mať od októbra 2020 šancu riadiť sa národnou deklaráciou v oblasti výskumnej integrity. Prinesie konkrétne smernice, ale i ďalšie podporné štruktúry.

Deklarácia by mala od októbra 2020 definovať kódex výskumnej etiky a integrity pre všetky výskumné inštitúcie na Slovensku. Iniciatíva je súčasťou aktivít národného projektu Horizontálnej podpory účasti SR v Európskom výskumnom priestore (SK4ERA). Ten od januára 2016 realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Predsedníčkou  pracovnej skupiny pre výskumnú integritu je Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Celý článok a zdroj informácií a fotografií:

https://www.cvtisr.sk/aktuality/slovenske-vedecke-institucie-smeruju-k-upevneniu-vyskumnej-integrity.html?page_id=28863

https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-institucie-smeruju-k-upevneniu-vyskumnej-integrity/