Slováci zo Srbska na Dni otvorených dverí UMB

Na Dni otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme 13. novembra 2019 privítali študentov Strednej zdravotníckej školy z Nového Sadu v Srbsku.

Na Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade sa dá študovať aj v slovenskom jazyku. Väčšinou ide o študentov zo slovenských dedín v okolí Nového Sadu. Deviati študenti z maturitného ročníka prejavili záujem o účasť na tohtoročnom novembrovom Dni otvorených dverí UMB a navštívili našu univerzitu spolu so svojou triednou profesorkou MUDr. Ružicou Štefanovićovou.

Stredoškoláci z Nového Sadu sa zaujímali predovšetkým o študijné programy na Fakulte prírodných vied UMB, čo súvisí so zameraním ich stredoškolského štúdia. Zaujali ich však aj viaceré prezentácie na Filozofickej fakulte UMB.

Na pôde Rektorátu záujemcov o štúdium z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí prijala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Stredoškolákov informovala o ústretových podmienkach, ktoré pre Slovákov zo zahraničia vytvára naša univerzita, ako aj o možnostiach zapojenia sa študentov UMB do medzinárodných výmenných pobytov.