Slováci zo Srbska a Ukrajiny na Dni otvorených dverí UMB

Po prvý krát počas Dní otvorených dverí UMB boli jeho hosťami aj dve delegácie študentov stredných škôl zo Srbska a z Ukrajiny. Po prezentáciách možností štúdia na UMB v oboch krajinách na jeseň 2017 – a na základe aktívnej spolupráce Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí pricestovalo na Dni otvorených dverí spolu 20 študentov a 2 pedagógovia zo Srbska – zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Z Gymnázia v obci Perečín na Ukrajine pricestovalo 10 študentov a 2 pedagogičky.

Najväčší záujem študenti prejavili o Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, ako aj o Pedagogickú fakultu  UMB. Menšie skupiny prejavili záujem aj o Katedru telesnej výchovy a športu a o Fakultu prírodných vied.

Popoludní študentov aj ich pedagógov prijala prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.