Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov

V stredu 15. novembra 2017 si na pôde Ekonomickej fakulty UMB prevzalo francúzsky diplom 26 študentov z piatich slovenských univerzít - Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Diplomy boli študentom udelené na základe spolupráce slovenských a francúzskych partnerských univerzít, ktorej hlavným koordinátorom je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici. Slávnosti sa zúčastnil pán Francois-Xavier Mortreuil, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu z Francúzskeho veľvyslanectva v SR, ako aj partneri z francúzskych vysokých škôl – pán Yves Petit, pán Jean-Noel Ory a pán  Eric Pedon z Université de Lorraine, pán Damien Bazin z Université Nice Sophia Antipolis a pani Assia Soukane z ECE Paris. Univerzita Mateja Bela bola reprezentovaná pánom rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a pani doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, ako aj zástupcami troch fakúlt UMB: Ekonomickej fakulty UMB, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a Filozofickej fakulty UMB. Slávnostného odovzdávania francúzskych diplomov sa ďalej okrem zástupcov slovenských univerzít, frankofónnej komunity v Banskej Bystrici a zástupcov podnikateľskej sféry zúčastnili aj členovia Alumni France, ktorí sa s čerstvými absolventmi  podelili o svoje profesijné skúsenosti a spôsob, akým sa im podarilo zúročiť absolvované frankofónne štúdium na slovenskom trhu práce.  

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomovSlávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov