Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Šľachetná myšlienka pre Svetielko nádeje

Sedemnásty univerzitný bál bol niečím výnimočný. Prvýkrát v histórii univerzitných bálov niesol v sebe charitatívny zámer. Výťažok z kúpy tombolových lístkov sa rektor Univerzity Mateja Bela rozhodol venovať Občianskemu združeniu Svetielko nádeje, s ktorým univerzita úzko spolupracuje. Jeho myšlienka sa stretla u návštevníkov bálu s obrovskou podporou.

Výťažok v hodnote 2 400 eur, zhmotnený v symbolickom šeku, odovzdal rektor UMB dňa 2. 2. 2018 na pôde našej univerzity zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje a zástupcovi prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici MUDr. Pavlovi Bicianovi.

MUDr. Bician ocenil, že práve ľudia z akademickej pôdy cítia a vidia potrebu podporovať takéto projekty a sú prostredníctvom týchto skutkov príkladom pre mladých ľudí, ktorí študujú na vysokých školách.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí túto šľachetnú myšlienku podporili a pomohli tak dobrej veci.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici