Školička ľudových tradícií pre deti rodáčok

Deti bystrických rodáčok sa učia tradičným remeslám

Školička ľudových tradícií pre deti bystrických rodáčok po úspešnom prvom ročníku pokračuje svojím druhým dielom aj v roku 2016.
V dňoch 8. – 12. augusta 2016 v Sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici privítame v dennom tábore tentoraz 10 malých krajaniek, ktoré so svojimi rodičmi – rodákmi z Banskej Bystrice a okolia – žijú v zahraničí. Letné prázdniny trávia u svojich starých rodičov a majú záujem aj o slovenské tradície.
Jednoduchou formou im odovzdáme základy pohybu, spevu, rytmiky ako podstatných častí ľudového tanca a spevu. Lektorkou bude PhDr. Zuzana Drugová, etnologička, dlhoročná vedúca detského súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. Jednoduché formy textilných techník ich zasa naučí Magda Slivková, lektorka Dielne ľudových remesiel Stredoslovenského osvetového strediska. Celú školičku odborne a organizačne zabezpečuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom.