Rektor prijal UMB Hockey Team

V pondelok 9. mája rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., za prítomnosti doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD., prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou a Ing. Mareka Drímala, PhD., prorektora pre rozvoj a informatizáciu, slávnostne prijal hokejový tímUMB.

Rektor vyjadril vďaku celému tímu za úspešnú reprezentáciu univerzity a vyzdvihol prácu vedenia klubu pri príprave na ligové zápasy. Poblahoželal osobne každému z členov tímu a odovzdal im bronzové medaily, ktoré si vybojovali v tomto ročníku Európskej univerzitnej hokejovej ligy.

Členovia vedenia hokejového tímu UMB vyjadrili vďaku za podporu zo strany univerzity. Osobitne vyzdvihli fakt, že dostali zo strany univerzity možnosť zosúladiť študentské a športové povinnosti hráčov.

Hokejisti majú sa sebou skvelú sezónu. V play off Európskej univerzitnej hokejovej ligy obsadili v tomto roku bronzovú priečku. K vlaňajšiemu striebru tak pridali ďalší vzácny kov. Do zbierky im chýba najcennejšia zlatá medaila a víťazný pohár – cieľ v ďalšej sezóne je preto jasný.

Potešením pre nich je aj ocenenie EUHL pre hráča Filipa Kandru. Stal sa jedným z All stars Top 5 hráčov a vyslúžil si ocenenie ako jeden z najlepších obrancov v tohtoročnej EUHL.