Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMB

Dňa 17. 5. 2021 prijal rektor Vladimír Hiadlovský a prorektor pre vedu a výskum Peter Terem novovymenované profesorky a profesorov našej univerzity. Vyjadril im úprimné poďakovanie a zaželal im veľa úspechov pri plnení úloh  súvisiacich s pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou.

Prijatia sa zúčastnili:

  • prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, CSc.
  • prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.
  • prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
  • prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
  • prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. 
  • prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
  • prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
  • prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. 

 

Rektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMBRektor prijal novovymenované profesorky a profesorov UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici