Prvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí

V dňoch 7. – 11. júna 2021 Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB organizovalo 1. turnus online vzdelávania pre deti slovenských základných škôl a vzdelávacích centier v zahraničí. Na aktivitu sa prihlásilo vyše 50 účastníkov z Maďarska, SŠA, Fínska, Veľkej Británie, Rumunska a zo Srbska.

Základným cieľom online vzdelávania bolo priblížiť deťom Slovensko hravým spôsobom, prostredníctvom edukačných video materiálov a aktivít s ústrednou témou Mladý bádateľ. Takto koncipovaný kurz umožnil priblížiť Slovensko, resp. predstaviť jednotlivé rozličné tematické oblasti ako sú príroda, história, kultúra a umenie Slovenska.  Účastník sa ocitol v úlohe mladého bádateľa a každodenne prechádzal vybranými kútmi Slovenska.

Vzdelávanie mali na starosti Mgr. Tatiana Strečanská, Mgr. Anna Adamová a Mgr. Ján Chrťan, absolventi a doktorandi fakúlt UMB. Gestorkou realizácie bola Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová. Aktivita sa konala v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničíPrvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničíPrvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničíPrvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničíPrvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničíPrvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničíPrvý turnus online vzdelávania pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí