Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s funkčnosťou

  Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Súbory cookie pre cieľové zameranie

  Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamný partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

  Prvé školiace podujatie projektu “Ja Som” v Chorvátsku

  Krátkodobé školiace podujatie projektu Ja Som podporeného z programu Erasmus +, ktorého riešiteľom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela, bolo zamerané na metodické usmernenie pri tvorbe výstupu projektu. Konalo sa v čase od 10. - 12. augusta 2020 v Našiciach (Chorvátsko), v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice. Školenia sa zúčastnili Dr. sc. Sandra Kralj Vukšić a Mgr. Tatjana Seničanin z Chorvátska, Mgr.art. Martin Urban, PhD. a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová z vysielajúcej organizácie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice (Slovensko) a Mgr. Alexander Mlinárcsik zo Slovenského Lýcea v Bodonoši (Rumunsko).

  Primárnym zámerom školenia bolo definovať ciele a metodiku práce. V súlade s hlavným cieľom a výstupom projektu, ktorým je vytvorenie didaktického materiálu, ako praktickej pomôcky pedagógom, vychovávateľom a kultúrnym pracovníkom pôsobiacim v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, zúčastnení partneri sa zhodli, že výsledkom ich práce bude textový a obrázkový materiál obsahujúci možnosti scénického spracovania prvkov slovenskej tradičnej kultúry, folklórnych či divadelných súborov. Pri tom použili metódy, ako sú terénny výskum, analógia, analýza a porovnávanie. Vychádzali zo sumáru aktuálnej situácie slovenských folklórnych a divadelných kolektívov v Chorvátsku a literárnej rešerše, ktorú si už na začiatku projektu spoločne pripravili všetci partneri.

  Metodiku práce na začiatku školenia prítomným predstavila Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová. Následne Mgr. art. Matin Urban, PhD. podal prehľad scénického prejavu Slovákov v Chorvátsku a Mgr. Alexander Mlinárcsik sa zameral na súčasný stav slovenských folklórnych kolektívov na Bihore, v Rumunsku. Školenie viedli Dr. sc. Sandra Kralj Vukšić a Mgr. Tatjana Seničanin z hostiteľskej organizácie.

  Pridanou hodnotou programu bol zber materiálu nehmotného kultúrneho dedičstva medzi Slovákmi v Josipovci Punitovskom a Zokovom Gaji, ktorý poslúžil na analýzu partnerom zo Slovenska a Rumunska. Z bohatého materiálu zapôsobil najmä kompaktný a originálny obraz slovenskej svadby a autentické detské ľudové hry v Josipovci Punitovskom, ako aj archaický a raritný dvojhlasný spev žien v Zokovom Gaji, či piesňový a obradový materiál vianočných a veľkonočných zvykov.

  Pri tejto príležitosti v priestoroch SKC Našice sa konalo aj školenie pre vedúcich súborov a tanečných pedagógov z matíc slovenských v Chorvátsku, z ktorého vyplynuli ďalšie motivačné a didaktické postupy dôležité pre projekt Ja Som.

  Školenie malo viacrozmerný prínos pre zlepšenie kvality vzdelávania a vnútorného systému projektu. Výstupom trojdňového školenia bude sumára správa, kde Mgr.art. Martin Urban, PhD. odprezentuje zadefinované metodické a didaktické postupy v práci s folklórnymi kolektívmi, spracuje prehľad scénického prejavu slovenských folklórnych súborov v Chorvátsku s odkazmi na YouTube záznamy a z realizovaného seminára vypracuje odbornú správu. Mgr. Alexander Mlinárcsik pripraví text s video odkazmi o aktuálnej situácii folklórnych súborov na Bihore v Rumunsku a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová spracuje materiál z terénnych výskumov.

  Realizovaná pracovná cesta prispela nie len k obohateniu poznatkov priamych účastníkov školenia, ale aj všeobecne načrtla ďalšie postupy, praktické ukážky a zdroje pri práci na projekte Ja Som. Ďalšie školenia sa uskutočnia v Rumunsku, v Teoretickom Lýceu J. Kozačeka v Bodonoši a na Novosadskej univerzite v Srbsku.

   

   

  Prvé školiace podujatie projektu “Ja Som” v ChorvátskuPrvé školiace podujatie projektu “Ja Som” v ChorvátskuPrvé školiace podujatie projektu “Ja Som” v ChorvátskuPrvé školiace podujatie projektu “Ja Som” v Chorvátsku