https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Prvé miesto na medzinárodnej súťaži

Študentky Pedagogickej fakulty UMB Eliška Medveďová a Dominika Murínová z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky sa v dňoch 17. 5. – 18. 5. 2016 zúčastnili pod gesciou PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD. a PaedDr. Miroslavy Gašparovej, PhD. medzinárodnej súťaže študentských prác pod názvom „Olympiáda techniky Plzeň 2016“, na ktorej uspeli a získali 1. miesto v kategórií didaktických prác (Didaktické 3D učebné pomôcky na poznávanie reálií Slovenska v ranej edukácii).

Toto umiestnenie vo vysoko odbornom a konkurenčnom prostredí s medzinárodnou účasťou študentov z fakúlt a katedier matematiky, fyziky a technického vzdelávania z Grécka, Slovinska, Ruska, Srbska, Ukrajiny, Českej republiky a iných krajín, je pre našu univerzitu a pedagogickú fakultu veľkým úspechom.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Prvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťažiPrvé miesto na medzinárodnej súťaži